Optiplan

Outsourcing IT služby


Realizujeme softwarové inovace v duchu Průmyslu 4.0

Analýza

Postupný proces, kdy budeme identifikovat slabá místa a navrhovat jejich efektivní zlepšování.

Vize a strategie

Průběžným dialogem mezi námi a Vámi definujeme IT vizi vaší společnosti směrem k Průmyslu 4.0 a nastavíme strategii jejího postupného plnění.

Implementace

Implementace vize a navržené strategie do reálného provozu.

Naše silné stránky

1

Chytrá analýza​

Individuálně přizpůsobená analýza​
Definování vize a potřeby​
Spoluvytvoříme vizi v IT oblasti​
Odhad návratnosti investice​

2

Know - how​

Přehled IT technologií na trhu​
Selský rozum a jednoduchost řešení​
Elasticita průběhu spolupráce​
Na míru řešené IT technologie

3

Dobrý výběr IT řešení

Navrhneme vhodné nástroje a technologie, které minimalizují dobu návratnosti investice (ROI).

4

Integrace IT technologií​

Umíme propojit data z různých informačních systémů v jeden celek. Od komunikace s výrobním strojem po čtení dat z podnikových systémů.

Jak Optiplan funguje

1

ZDARMA Osobní setkání

Představíme Vám naše služby, popíšeme naši strategii a pro představu ukážeme už řešené problémy​.

2

ZDARMA Konzultace

Zaměříme se na Vaši konkrétní potřebu/problém a konzultací se budeme posouvat dál, abychom zefektivnili Vaši práci. Vyčíslíme cenu za analýzu.

3

ZDARMA / PLACENÁ Analýza

Bouřením našich mozků najdeme řešení, budeme Vám ho prezentovat a vyčíslíme cenu projektu, kterou budeme s Vámi konzultovat​.

4

PLACENÁ Implementace řešení

Tvorba profesionálního řešení a produktu na míru Vaší společnosti. Toto je naše silná stránka!

5

V CENĚ Uvedení do provozu

Uvádíme společně produkt do provozu. Jsme Vám oporou po celou dobu projektu i provozu systému a tím Vám uděláme vše jednodušší. 

Optiplan AllisnetTÝM

CONTACT FORMKONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Ask us anythingZeptejte se nás na cokoliv

Allisnet
AddressAdresa

ALLISNET s.r.o.
Prosimerice 177, 671 61                    
Czech Republic
VAT ID: CZ27723968

ALLISNET s.r.o.
Prosiměřice 177, 671 61                    
Česká republika
VAT ID: CZ27723968

ContactsKontakty

E-mail: allisnet@allisnet.cz
Phone: +420 724 860 230

E-mail: allisnet@allisnet.cz
Telefon: +420 724 860 230